Informatie over de Victoria Falls in Zambia

De Victoriawatervallen zijn de breedste watervallen van Afrika, zij vormen een watergordijn van 1708 meter breed en 100 meter hoog en hebben een maximale valhoogte van 128 meter. Maar liefst 500 miljoen liter water per minuut valt over de rotswand. Ze zijn gelegen in de Zambezi, op de grens tussen Zambia en Zimbabwe.

De eerste blanke die de watervallen heeft gezien en wereldkundig heeft gemaakt is de Schotse missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone op 17 november 1855. "Geen enkel ander uitzicht in Engeland kan de schoonheid hiervan overtreffen" en "zulke lieflijke beelden moeten de engelen met bewondering bekeken hebben tijdens hun vluchten" schreef hij later. Dr. Livingstone week bij de naamgeving van deze watervallen, voor de eerste en enige keer in zijn leven, af van zijn gewoonte om de plaatselijke namen te behouden. Hij noemde deze watervallen naar de toenmalige koningin van het Verenigd Koninkrijk, koningin Victoria.De lokale bevolking noemt deze watervallen tegenwoordig de Mosi-oa-Tunya (Letterlijk vertaald: de rook die dondert). Uit de inheemse Afrikanen waren waarschijnlijk de Arabieren de eerste buitenstaanders die deze watervallen bezochten. Volgens Livingstone, de eerste Europeaan die deze watervallen mocht aanschouwen, waren deze watervallen bij de lokale bevolking bekend als Mo ku sa tunya musi, "daar waar er steeds rook opstijgt".

Livingstone beweerde dat de oorspronkelijke oude inlandse naam voor de watervallen shungwe of shongwhe zou zijn (dit betekent in de Tonga-taal De dampende rook - in het Engels The smoke fumes). Het is dus mogelijk dat dat de naam Musi-oa-Tunya door Arabische ontdekkers werd gegeven en oorspronkelijk musa-i-nunya luidde, hetgeen in het Arabisch het einde van de wereld betekent.In 1989 werden de watervallen door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard.De Victoriawatervallen en de benedenstroomse loop van de Zambezi hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen, o.a. om te raften en te kano├źn. Hiervan profiteert het in Zambia gelegen Livingstone. Voorheen was Victoria Falls Town in Zimbabwe het middelpunt van het toerisme rond de Victoriawatervallen, maar door o.a. het veel duurder worden van het visum en het regeringsbeleid in Zimbabwe heeft deze stad sterk ingeboet aan aantrekkingskracht.