Battlefields Route - Regio's en Provincies Zuid-Afrika

Battlefields Route

Informatie over de Battlefields Route in Zuid-Afrika

Mister Goodlife was here

Mister Goodlife was here !

Jos van Krimpen

The Battlefield Route

De uitgestrekte heuvels en knoestige rotsformaties die de glooiende vlakten en valleien van Noord- en Centraal-KwaZulu Natal doorkruisen, zijn niet alleen de plaats van enkele van de schilderachtigste landschappen van het land, maar ook van een concentratie van historische veldslagen die in de loop van vele jaren hebben plaatsgevonden en de geschiedenis van zowel Zuid-Afrika als Groot-Brittannië hebben bepaald. Geknoopte rotsformaties rijzen op uit groene, open vlaktes, bergen stippelen de horizon af. Vandaag staat alles stil. Maar in de 19e eeuw was dit gebied in het noorden van KwaZulu-Natal een maalstroom van actie toen Britse, Boeren- en Zoeloe-legers elkaar in verschillende bloedige confrontaties bevochten. Duizenden werden gedood en hun lichamen werden in sommige gevallen begraven onder stapels witte stenen die je nog steeds in het landschap kunt zien liggen (de grond was te hard om fatsoenlijke graven te graven).


Wat vandaag weinig meer lijkt dan winderige vlakten bezaaid met de overblijfselen van stenen forten en begraafplaatsen, waren ooit het toneel van ontelbare hevige veldslagen. Eerst tussen de Voortrekkers op weg naar het achterland in een poging te ontsnappen aan de Britse overheersing van de Kaapkolonie, en de woeste Zoeloekoningen, die geloofden dat dit prachtige land dat lag tussen de Drakensbergen en de Indische Oceaan hun eigen 'hemel op aarde' was. In ditzelfde gebied vonden vervolgens nog meer gevechten plaats tussen het Britse Rijk, dat de controle over het land aan de overkant van de Tugela-rivier wilde verwerven, en de Zoeloe-natie in de Anglo-Zulu-oorlog van 1879, die de beroemde veldslagen bij Isandlawana en Rorkes Drift omvatte.


Isandlwana en Rorke's Drift zijn twee van de beroemdste slagvelden in het land en misschien ook wel in de Britse geschiedenis, misschien wel omdat het hier was dat in een woedende strijd van twee uur de Zoeloe-troepen, hoofdzakelijk gewapend met traditionele speren en schilden, de machtige strijdkrachten van het Britse koloniale rijk verpletterden, een van de weinige keren dat zij ooit door een inheems leger werden verslagen. Elf Victoria Crosses werden toegekend aan degenen die Rorke's Drift verdedigden. Slechts twee jaar later raakten de Britten opnieuw in oorlog in Zuid-Afrika in wat bekend werd als de Eerste Anglo-Boerenoorlog, waarbij de Boeren en Britten tegenover elkaar kwamen te staan, met talrijke veldslagen in ditzelfde gebied tot gevolg. Vandaag vormt deze prachtige en ietwat fragiele streek het hart van een Battlefields Route die men kan doen als een guided tour of als een self-drive ervaring. Er zijn kaarten en brochures om de gevechten te traceren waarbij Mahatma Gandhi, Churchill, Shaka en generaal Louis Botha betrokken waren. Zij allen speelden een strategische rol in deze intense gevechten die het landschap hebben doordrenkt met de echo's van de strijd. 


Op de Battlefields Route kunt u een verzameling sites bezoeken van een aantal confrontaties. Isandlwana en Rorke's Drift waren slagvelden tijdens de Anglo-Zulu oorlog van 1879. In 1900 was Spioenkop getuige van het conflict in de Tweede Anglo-Boerenoorlog, die Winston Churchill en Mahatma Gandhi onder zijn strijders kende. En Blood River was getuige van de botsing tussen de Boeren en Zoeloes in 1838. Onder leiding van enkele van de beste gidsen van de regio kunt u een rondleiding krijgen over deze slagvelden. Terwijl u het landschap en de overblijfselen van de stenen forten in u opneemt, geeft uw gids een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen die aan de veldslagen voorafgingen, de tactieken die werden toegepast en het leven van de betrokkenen. Als u in een van de lodges in het gebied verblijft, kunt u deelnemen aan rondleidingen van een halve of hele dag over elk slagveld, onder leiding van ervaren gidsen die de geschiedenis tot leven brengen met verhalen over de conflicten. U kunt de slagvelden het hele jaar door bezoeken, zelfs in de winter blijft de temperatuur aangenaam. Houd er wel rekening mee dat de kans op regen groter is tussen november en maart. 


De slagvelden van Isandlwana en Rorke's Drift

De voorraadkamer van Rorke's DriftDe twee veldslagen vonden op dezelfde dag plaats (22 januari 1879), en u zult ze meestal in één tour bezoeken. In een kleine groep wordt u rondgeleid door een gids die een expert is op dit gebied en al uw vragen kan beantwoorden terwijl u rondwandelt. Elf dagen nadat de Britten Zululand waren binnengevallen, daalden zo'n 20.000 Zoeloekrijgers op de Britse troepen af en overmeesterden hen aan de voet van de Isandlwana-heuvel. Uw gids zal beschrijven hoe de Zoeloes een 'buffelhoorn'-formatie aannamen, waarbij ze de Britten aan alle kanten flankeerden voordat ze naderden. Op 300 na werden alle 1.500 Britse soldaten gedood.


Het is moeilijk te bevatten hoeveel uithoudingsvermogen en moed de Zoeloekrijgers hadden toen ze met hun hoofd tegen de Britse troepen opbotsten. De meesten waren slechts bewapend met assegai (ijzeren speren), vergeleken met de geweren die hun vijand droeg. Daarna daalt u af naar het slagveld zelf, waar witte steenhopen, of cairns, de beenderen van de al lang gesneuvelde troepen bedekken. Elke steenberg bevat ongeveer tien soldaten, dus het is gemakkelijk om de omvang van de verwoesting te begrijpen.


Daarna neemt uw gids u mee naar Rorke's Drift. De nabijgelegen Buffelrivier vormde de grens tussen Brits en Zoeloegebied, dus het gebied was strategisch belangrijk voor beide partijen. Op de avond van 22 januari 1879 verdedigden iets meer dan 150 Britse soldaten de handelspost die hier tot veldhospitaal was omgebouwd, tegen 4.000 Zoeloekrijgers. Hun succes resulteerde in de toekenning van 11 Victoria Crosses - het record voor één enkele veldslag.


Het slagveld van Spioenkop

Battlefield tour, Three Tree HillDe grootste heuvel in de regio, Spioenkop, was het toneel van een tweedaagse veldslag tussen Britse en Boerenlegers op 23 en 24 januari 1900. De Britten probeerden de belegerde troepen in Ladysmith te ontzetten, maar de Boeren zagen hen aankomen en wisten voordeel te behalen op de heuvel. Het resultaat: 243 Britse dodelijke slachtoffers tegen slechts 63 aan Boerenzijde. Tijdens een bezoek met een gids ziet u de verschillende posities die beide zijden op de heuvel innamen. Uw gids vertelt ook over de gebeurtenissen die hier plaatsvonden, waaronder de rol van Churchill als koerier en die van Gandhi als brancarddrager.


Het slagveld van Blood River

Blood River in KwaZulu-NatalOp 16 december 1838 werden 470 Boeren aangevallen door ongeveer 12.000 Zoeloekrijgers aan de oevers van de Ncome River. De twee partijen waren in een conflict om land verwikkeld nadat de Boeren de steeds meer door de Britten gedomineerde Kaapkolonie hadden verlaten en landinwaarts waren getrokken. Ondanks het grote verschil in aantallen, voorkwam de vuurkracht van de Boeren dat zij dodelijke slachtoffers maakten. De Zoeloes werden echter met duizenden tegelijk gedood en hun bloed kleurde de rivier rood. Terwijl u staat waar de actie zou hebben plaatsgevonden, zal uw gids u helpen een gedetailleerd inzicht te krijgen in wat er die dag is gebeurd. U kunt ook meer te weten komen over de verschillende culturele conflicten die tot de gewelddadige confrontatie hebben geleid.

Bekijk foto's van de Battlefields Route

Battlefields Route - Regio's en Provincies Zuid-Afrika

De Battlefields Route

Bekijk de video

Ja, ik wil naar de Battlefields Route in Zuid-Afrika

En zie uit naar een droomreis op maat