ecotourism-header

Duurzaamheid

"Luxe reizen met gevoel en respect voor mens, dier, natuur en cultuur"

Mister Goodlife - Jos van Krimpen

Duurzaam reizen via Exclusive Culitravel

"In de co-creatie van jouw droomreis in Zuidelijk Afrika is het uitgangspunt voor mij al jaren 'respect voor mens, dier, natuur en cultuur'. En daarmee zorgen we samen voor een zo duurzaam mogelijke reis. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voorafgaand, tijdens en na afloop van de reis.  De duurzaamheidsprincipes die Exclusive Culitravel hanteert zijn sinds Januari 2022 verder aangescherpt en nu volledig in lijn met de Travelife criteria. Als Travelife partner is Exclusive Culitravel als reisorganisatie er nog meer op gericht om de sociale, economische en ecologische impact van reizen te verbeteren. Als reisorganisator heb ik een grote rol in het zorgdragen voor verantwoorde werkwijzen in de reisketen: van mijn eigen bedrijfsvoering tot lokale partners en toeleveranciers. Het duurzaamheidsbeleid en het duurzaamheidsactieplan vormen de basis om deze verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen"


"Reizen heeft, ondanks de negatieve effecten van vliegen, een grote positieve invloed, niet alleen op de reiziger, maar ook op de mensen, dieren, natuur en cultuur op de bestemming. Werkgelegenheid uit toerisme zorgt in veel landen voor economische welvaart, een betere levensstandaard en beter onderwijs. De bescherming van de natuur en wildlife wordt in de bestemmingen in Zuidelijk Afrika doorgaans gefinancierd met inkomsten uit het toerisme. Cultuur blijft vaak bewaard doordat de toeristische interesse dit (financieel) mogelijk maakt. Verantwoord toerisme heeft er in Zuidelijk Afrika voor gezorgd dat er diverse natuurgebieden werden uitgeroepen tot Nationaal Park en inkomsten werden gegenereerd om deze gebieden te beschermen. Vele plant- en diersoorten werden behoed voor uitsterven. Als reiziger draag je dus (in)direct bij aan natuurbehoud, dierenbescherming en armoedebestrijding."


"Mijn doel is om de reizen die ik, samen met jou, ontwerp zoveel mogelijk te verduurzamen om zo de positieve impact van reizen te vergroten en de negatieve impact te verkleinen. En nu komt het.......  Zonder in te leveren op de luxe en exclusiviteit die, net als duurzaamheid, onderdeel zijn van The Good Life: luxe èn verantwoord reizen in Zuidelijk Afrika. Om bovenstaand doel te bereiken zal ik de focus bij mezelf en jou als reiziger richten op accommodaties, excursies en leveranciers die de 3 P's (People, Planet & Profit) op het gebied van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd. Daarnaast zal ik de reiziger voorlichten hoe de uitstoot van de vliegreis te compenseren,  hoe drukke periodes of locaties te vermijden om zo overtoerisme tegen te gaan."

Video - Duurzaam reizen in Zuid-Afrika


duurzaamheids-logos

Exclusive Culitravel

Duurzaamheid & jouw droomreis

Duurzaam reizen wordt mogelijk indien zowel de reisorganisator als de reiziger zich verbinden aan diverse praktisch uitvoerbare richtlijnen en daar ook naar handelen. Lees meer over onderstaande vragen:

  • Wat doet Exclusive Culitravel voorafgaand, tijdens en na afloop van jouw droomreis in Zuidelijk Afrika?
  • Wat kun je als reiziger zelf doen, voorafgaand, tijdens en na afloop  van jouw droomreis in Zuidelijk Afrika?
Duurzaamheid_logo

Exclusive Culitravel

Duurzaamheid beleid

Exclusive Culitravel heeft als missie om verantwoord en duurzaam te ondernemen op basis van het duurzaamheidsbeleid. Samen met leveranciers, partners en jou als reiziger beoog ik positief bij te dragen aan natuurbescherming, armoedebestrijding en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen in Zuidelijk Afrika, zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst The Good Life in Zuidelijk Afrika kunnen blijven ervaren.

duurzaamheid_actieplan_logo

Exclusive Culitravel
Duurzaamheid actieplan 2024 - 2025

Enkele (doorlopende) punten uit het actieplan voor 2024-2025:

1. Het aanbod voor duurzame accommodaties en activiteiten op de website uitbreiden en labelen met een duurzaamheid icoon.

2. Duurzame accommodaties en activiteiten op de website en op social media promoten.

3. Reizigers attenderen op de mogelijkheden om aan CO2-compensatie te doen, zowel op de website als in persoonlijk contact (mondeling of via email) met (potentiële) klanten.

travelife_partner_logo

Exclusive Culitravel
Travelife Partner

Sinds januari 2022 is Exclusive Culitravel geaccrediteerd Travelife Partner. Travelife is een internationaal toonaangevend management- en certificeringprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die duurzaam willen ondernemen. Met dit certificaat voldoen we aan meer dan 100 criteria, met betrekking tot kantoorbeheer, productaanbod, (internationale) partners en klantinformatie. De Travelife-norm dekt de ISO 26000-thema’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals arbeidsverhoudingen, milieu, biodiversiteit, mensenrechten, en wordt formeel erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.

Exclusive Culitravel
ECPAT & The Code Partner

Exclusive Culitravel steunt ECPAT (Defence for Children) in de bestrijding van seksueel kindermisbruik in vakantielanden. Als lid van The Code (een reeks criteria waartoe de leden zich verbinden om kinderen veilig te houden) stimuleer ik reizigers alert te zijn en (vermoedens van) seksueel misbruik direct online te melden op www.dontlookaway.nl
fair-trade-tourism_logo

Exclusive Culitravel
Fair Trade Tourism

Exclusive Culitravel ondersteunt het Fair Trade Tourism initiatief van harte en stelde twee Fair Trade reizen samen met officiële FTTSA gecertificeerde accommodaties en activiteiten. Dit zijn reizen met een hoog luxe niveau en hoge Feel Good factor: Duurzame reizen volgens de criteria van Fair Trade Tourism South Africa (FTTSA): eerlijke lonen, arbeidsomstandigheden en inkoop, een gelijkwaardige verdeling van de inkomsten en respect voor mensenrechten, milieu en cultuur.

Exclusive Culitravel
Goede doelen

Sinds de start van Exclusive Culitravel support ik een aantal kleinschalige goede doelen in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn er 2 die er nog altijd uitspringen: Hokisa (Home for Kids in South Africa) en Isabelo (Feeding Hungry Minds). Beide projecten zijn al jaren (Hokisa sinds 2002 en Isabelo sinds 2009) succesvol en oogsten nationaal en internationaal veel lof.
trees-for-all_logo-1

Exclusive Culitravel
Trees for All Partner

Als lid van de VvKR werkt Exclusive Culitravel samen met Trees for All en spoor ik jou als reiziger aan om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld door de uitstoot van CO2 te compenseren. Je kunt dat bij Trees for All op twee manieren doen:

  • een aantal bomen per reis doneren, met een minimale donatie van twee bomen, onder vermelding van de referentie VKR;
  • het berekenen van de CO2-uitstoot per reis (gebaseerd op vlucht, autokilometers, energieverbruik), waarmee het aantal te doneren bomen wordt bepaald. Ook hier doneer je met de referentie VKR.

Exclusive Culitravel
VvKR Partner

Exclusive Culitravel is lid van de VvKR, de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.  Deze vereniging heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en daarmee toekomstbestendige reissector. De vereniging stimuleert haar leden hun organisatie en reizen te verduurzamen. Hiertoe is het handboek duurzaamheid uitgegeven, studiedagen georganiseerd en een samenwerking aangegaan met Trees for All.

SustainaTravel Amplifier-logo

Exclusive Culitravel
SustainaTravel Amplifier

Exclusive Culitravel werkt samen met SustainaTravel Amplifier - Joyce van der Valk - dat kleinschalige reisbureaus helpt om te verduurzamen:

  • Hulp bij Travelife Partnership aanvraag, verlenging en uitbreiding 
  • Viirtual Assistant voor duurzame kleinschalige reisorganisaties

Duurzame accommodatie Zuid-Afrika
Partners van Mister Goodlife

 

Mister Goodlife beveelt aan:

Monwana Game Lodge

 

Mister Goodlife beveelt aan:

Rhino Ridge Safari Lodge

Thonga Beach Lodge

 

Mister Goodlife beveelt aan:

Grootbos Forest Lodge 

Grootbos Garden Lodge