HoKiSA - Homes for Kids in South Africa

The Good Life

is ook

The Human Life

                                                  


De Zuid Afrikaanse Stichting HoKiSA (HOmes voor KIds in South Africa) biedt onderdak aan 20 kinderen die ten gevolge van AIDS wees zijn, niet bij hun ouders kunnen wonen en / of HIV positief zijn. De medewerkers slagen erin de warme en veilige sfeer van een gezin dicht te benaderen. Zo kunnen de kinderen zelf een teamlid als  ‘special  mama’ of  ‘papa’ kiezen.


Homes for Kids in South-Africa (HoKiSA) is een Zuid-Afrikaanse stichting, in 2001 opgericht op initiatief van Karin Chubb en Lutz van Dijk. Er wonen 20 kinderen in twee gebouwen die naast elkaar staan. De kinderen tot 12 jaar hebben een tweepersoons kamer in het House of Joy. Daar zijn ook de gemeenschappelijke ruimtes. De tieners wonen in het House of Success. Ieder huis heeft een eigen teamleider: Eunice voor de kleineren, Mandisa voor de jongeren.


Alle child-care workers werken in wisseldienst. Maatschappelijk werkster Sue ondersteunt de 10 teamleden en de kinderen. Iedere zaterdag is er een indaba (gemeenschappelijke vergadering). Dan bespreken alle teamleden en kinderen de dagelijkse gang van zaken. De jongeren zijn om de beurt voorzitter. Op het terrein staat ook een kantoorgebouwtje met een werkkamer en een spreekkamer. De speeltuin gaat vaak open voor buurkinderen. In een aparte flat, het HoKiSA Peacehouse, wonen medewerkers en jongeren die op hun achttiende HoKiSA verlaten en nog geen eigen woning hebben. Om de ‘gezinssfeer’ zoveel mogelijk te garanderen maakt HoKiSA geen gebruik van vrijwilligers bij de dagelijkse zorg. Vrijwilligers verzorgen activiteiten bij HoKiSA, zoals een wekelijkse dansles en een yoga-uurtje. Plaatselijke ondernemers dragen op verschillende manieren bij. Enkele grote supermarkten doneren etenswaren, een garage sponsort het jaarlijkse buurtfeest op 1 december.


Vanaf de oprichting in 2002 begeleidt de arts Peter Jacka als vrijwilliger de medewerkers bij de medische verzorging. De kinderen die HIV positief zijn krijgen dagelijks zware medicijnen. In zijn praktijk op het terrein houdt Peter Jacka ook spreekuur voor bewoners van de township. Het team moedigt familieleden aan, om het contact met ‘hun’ HoKiSA-kind te onderhouden. Als het mogelijk is, nemen ouders, ooms of tantes een kind (weer) op in hun gezin. Ook hebben twee teamleden een HOKISA kind geadopteerd. (bron: www.hokisa.nl)


In Nederland is de Stichting Vrienden van HoKiSA in het leven geroepen om ook hier geld in te zamelen. Deze stichting geeft oa een nieuwsbrief uit en elk jaar wordt er op Koningsdag in Amsterdam een paviljoen gebouwd alwaar HoKiSA getoond wordt aan het Nederlandse publiek. ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar bestuursleden en medewerkers van HoKiSA belangstellenden en donateurs vertellen over het HoKiSA project in Zuid-Afrika.


                                               HoKiSa Team

Steun en Doneer

Mister Goodlife steunt HoKiSA van harte en beveelt aan te doneren.De Stichting Vrienden van HoKiSA zamelt geld in om het huis draaiende te houden. De donaties worden ingezet voor de verzorging van de 20 kinderen, medicatie en activiteiten buiten het HoKiSA huis en voor de salarissen en opleidingen van de 10 teamleden. Alle child-care workers wonen in Masi en de meesten waren voorheen werkloos. De kosten per maand zijn ongeveer 6000 euro. Donaties komen voor de volle 100 % ten goede aan de twee HoKiSA huizen. De HoKiSA-oprichters, bestuursleden en fondswervers werken als vrijwilliger en betalen alle onkosten zelf. Je kunt veel kinderen helpen met een donatie op rekeningnummer NL31TRIO0788825887 ten name van Stichting Vrienden van HoKiSA in Nederland. HOKISA is een door ANBI goedgekeurd goed doel en giften aan HoKiSA zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Mister Goodlife's column over HoKiSA

Uit het magazine OOG voor AFRIKA

HoKiSA Nieuwsbrief December 2022

Van de Nederlandse Stichting Vrienden van HoKiSA

HoKiSA op Zuid-Afrikaanse TV

Interview met 3 HoKiSA medewerkers

Robine met Candy Dulfer

Support HoKiSA op Koningsdag

Ja, ik wil met mijn reis HoKiSa steunen!