Mission statement

Het organiseren van luxe èn verantwoorde reizen in Zuidelijk Afrika op basis van de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals verwoord in het duurzaamheidsbeleid van Exclusive Culitravel.


Door persoonlijke aandacht, co-creatie, individueel maatwerk, oprechte interesse in de klant en zijn omgeving, in zijn/haar wensen en dromen, ontzorging, bewustmaking, alles met uiteindelijke doel om verwachtingen te overtreffen. 


Door het inzetten van de eigen ervaring en expertise en het juist inschatten van de klantbehoeften en de klantaversies ontstaat werkelijk maatwerk. De meerwaarde voor de klant zit ’m dus in de kwaliteiten van Jos als matchmaker, reiscoach, interviewer en creatieveling. Of wel, het soort meerwaarde dat een klant op booking.com niet zal kunnen vinden.


Door de samenwerkingspartners in Zuidelijk Afrika te selecteren die óf reeds maatschappelijk verantwoord ondernemen en opereren vanuit een aanwezig duurzaamheidsbeleid, óf door Exclusive Culitravel aangespoord en gecontroleerd worden om hun duurzaamheidsbeleid op een niveau te brengen dat voldoet aan de door Travelife gestelde normen.


Door het uitdragen en verspreiden van het idee van Ubuntu (“ik ben omdat wij zijn”). Verbondenheid tussen mensen, tussen mens en dier, tussen mens en natuur als uitgangspunt en doelstelling voor het organiseren van luxe èn verantwoorde reizen in Zuidelijk Afrika.